6. bienalna konferenca Združenja za kritično preučevanje dediščine (ACHS) v Santiagu (Čile)

6. bienalna konferenca Združenja za kritično preučevanje dediščine (ACHS) v Santiagu (Čile)

Med 4. in 7. decembrom 2022 je na katoliški univerzi v Santiagu (Pontificia Universidad Católica de Chile) potekala 6. bienalna konferenca Združenja za kritično preučevanje dediščine (Association of Critical Heritage Studies, ACHS). Organiziral jo je Center za medkulturne in domorodne študije (Center for Intercultural and Indigenous Studies) in je bila posvečena medkulturnosti v razmerju do dediščine z namenom »razumevanje dialoga med tradicionalnimi hierarhijami in novimi epistemami ter težnjami različnih skupin, zlasti  potomcev Domorodcev in Afričanov«. To je bilo prvič, da je ACHS konferenca potekala v Latinski Ameriki, kar je bilo za organizatorje obenem izziv in priložnost za predstavitev in razpravo o vprašanjih, specifičnih za Južno Ameriko.

V prvem vabljenem predavanju je Ana Filipa Vrdoljak, profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Sydneyju, je predstavila razvoj mednarodnega prava v povezavi s posedovanjem zemlje in drugih dobrin v (nekdanjih) kolonijah ter izpostavila dekolonializacijo kot nedokončan projekt.

Ana Filipa Vrdoljak, vabljena govorka. Fotografija: Š. Ledinek Lozej

V drugem vabljenem predavanju je Lucas Lixinski, podpredsednik ACHS, poudaril prepletena razmerja med medkulturnostjo, dediščino in Drugim s primeri dediščine in dediščinjenja domorodcev, afriških potomcev in migrantov.

Članici programske skupine Dediščina na obrobjih Martina Bofulin in Špela Ledinek Lozej sta sodelovali v sekciji, posvečeni gastronomiji, dediščini in identiteti ter medkulturnosti v pokrajini in itinerarijih.  Špela Ledinek Lozej je skupaj z Marjeto Pisk predstavila prispevek o skalarnosti in medkulturnosti Poti miru, Martina Bofulin pa je razpravljala o kitajskih restavracijah kot transnacionalni dediščini.

Poleg živahnih okroglih miz ter zanimivih predstavitev so bili vrhunci dogodka otvoritvena slovesnost z gledališko predstavo, zaključni dogodek z živo kitarsko glasbo v muzeju predkolumbijske umetnosti (Chilean Museum of Pre-Columbian Art) in okrogla miza ob desetletnici prve konference v Gothenburgu, posvečena preteklosti, sodobnosti in bodočnosti združenja in kritičnega preučevanja dediščine (10 Years on: Past, Present, and Future of (A)CHS). Na okrogli mizi so se zbrali ustanovitelji združenja, nekdanji in sedanji predsedniki in raziskovalka na začetku kariere razpravljali o prvotnih ciljih združenja, začrtanih v zdaj že znamenitem Manifestu (pravzaprav provokaciji, ki je napovedala ustanovitev združenja in ustanovno konferenco v Gothenburgu leta 2012), mejnikih in prihodnjih usmeritvah, pri čemer so bila razvidna razhajanja med vizijami akademikov in praktikov.

Okrogla miza ob desetletnici. Od leve proti deseni: Trinidad Rico, voditeljica pogovora in podpredsednica ACHS, Laurajane Smith, soustanoviteljica združenja, John Giblin, soorganizator prve konference v Gothenburgu, Victoria Vargas Downing, raziskovalka na začetku kariere iz Čila, Melissa Baird, predsednica, in Lucie Morisset, nekdanja predsednica ACHS. Fotografija: Š. Ledinek Lozej

Spremljevalni program se je osredotočal na kompleksno zgodovino Čila. Udeležili sva se pohoda Uncofortable Monuments [Neprijetni spomeniki], pohoda po pomembnih, a sočasno spornih krajih glavnega mesta, povezanih s socialnimi upori oktobra 2019. Pohod je osvetlil nedavne zgodovinske dogodke iz očišča tistih, ki so se borili na ulicah, ki se izraža predvsem v ulični umetnosti, in rušenju spomenikov, ki so se dogodila pred množičnim rušenjem spomenikov gibanja Black Lives Matter [Življenja temnopoltih štejejo].

Spomenik generalu Manuelu Baquedanu na istoimenskem trgu (Plaza Baquedano), ki je bil v času vstaj leta 2019 poimenovan kot Trg dostojanstva (Plaza de la Dignidad). 12. Marca 2021 je bil štiritonski kip generala odstranjen, z namenom, da ga restavrira državni organ za spomenike. Fotografija: Š. Ledinek Lozej