Predavanje Nepričakovane italijanske krajine: Sporne zgodovine in narativi umetnika in raziskovalca Leoneja Continija

Predavanje Nepričakovane italijanske krajine: Sporne zgodovine in narativi umetnika in raziskovalca Leoneja Continija

23. novembra 2022 je programska skupina Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega organizirala predavanje Nepričakovane italijanske  krajine: Sporne zgodovine in narativi italijanskega umetnika in raziskovalca Leoneja Continija. Predavanje je sovpadlo z otvoritvijo njegove razstave v galeriji Vžigalica. Leone, ki deluje na presečišču med antropologijo, estetiko in politiko, je spregovoril o konstruiranih krajinah Toskane in srečevanjih med globalnimi migracijami in lokalizmi. Tja se je namreč v zadnjih desetletjih priselilo večje število ljudi iz Afrike in Azije, predvsem iz Kitajske, in ustvarilo igrišče, pa tudi bojišče, medkontinentalnih kmetijskih eksperimentov. Majhen družinski vrt kitajskih povrtnin je namreč prerasel v njive, ki so oskrbovale velik del lokalnega kitajskega prebivalstva. Leta 2009 se je pričela ostra medijska kampanja proti tovrstnemu kmetijskemu podjetništvu, ki je mnogokrat pripeljala do zasega kmetij. V samem jedru ksenofobnih narativov usmerjenih v kitajske kmetovalce se zrcali strah pred tujerodnimi, »invazivnimi« vrstami, ki brstijo na toskanski zemlji, in ki bi, vsaj metaforično, lahko ogrozile lokalno italijansko prebivalstvo. Leone Contini je v predavanju tako preizpraševal ideološka presečišča prsti, hrane in globalne mobilnosti ljudi in rastlin, predvsem v smislu, ali lahko »tuja« semena oblikujejo nove in nepričakovane pokrajine, kjer se kitajske buče prepletajo z vinogradi, oljkami in cipresami  ter izrisujejo bolj vključujoče in trajnostne družbe.