Hodopisi

Hodopisi

Nataša Rogelja Caf in Špela Ledinek Lozej sta pri Založbi ZRC izdali monografijo Hodopisi: Zbirka etnografskih esejev z metodološkim premisleki o hoji in pisanju. V knjigi je zbranih deset besedil – sedem antropoloških hodopisnih esejev, pospremljenih z dvema daljšima uvodnima tekstoma ter epilogom o hoji in pisanju kot dveh utečenih, a na tem mestu sveže premišljenih metodah antropološkega in etnološkega raziskovanja. Sedem esejev se sprehodi po obmejnih pokrajinah Istre, Goričkega, Porabja, Koroške in Julijskih Alp, predhodi jim dialoška faza brušenja misli med različno formiranimi raziskovalci, končno pa vseh sedem izriše svojo sled v vmesnem prostoru med znanstvenim tekstom in esejistiko. Z osredotočanjem na korake, besede in poti, bodisi prehojene ali zapisane, poskuša knjiga osvetliti vmesni prostor, hojo in pisanje pa pri tem razume kot spoznavni proces, terensko izkušnjo, kot del dolgega pogovora, ki meandrira med okljuki življenja. Gre za hibridno, robno, tudi mejno in drzno meditativno hodopisje, ki bralcu ponudi nedokonč(a)ne eksperimentalne antropološke tekste. O knjigi se je z avtoricama v radijski oddaji Kulturni fokus pogovarjal Goran Dekleva, v oddaji Nočni obisk Nada Vodušek, v televizijski oddaji Kultura Andreja Končar, v Atriju ZRC SAZU pa Agata Tomažič.