Dve razpravi v 51. letniku revije Traditiones

Dve razpravi v 51. letniku revije Traditiones

Nedavno so v spletni in tiskani obliki izšle vse tri številke 51. letnika revije Traditiones. V prvi številki (51/1) lahko med drugimi prispevki preberemo razpravo Materinščina kot dediščina? Problematika jezikovne dediščine na primeru vpisov v Register nesnovne kulturne dediščine, v kateri Rok Mrvič obravnava sistemsko urejanje področja jezikovne dediščine v Sloveniji, tematska številka z naslovom Večjezičnost v folkori (51/2) pa prinaša razpravo »Un bel moretto«: Jezikovna prepletanja v pesmih s Primorskega avtorice Marjete Pisk, ki v njej sledi različnim jezikovnim variantam dvojezične pesmi »Lan sem biu u Gorici« in njenim lokalnim prilastitvam.