Grafiti, street art in kulturna dediščina

Grafiti, street art in kulturna dediščina

20. junija 2024 smo se v okviru programa Dediščina na obrobjih udeležili vodenega ogleda na temo dediščinjenja grafitov in street arta. Po poteh grafitov in street arta v središču Ljubljane nas je popeljal Gregor Bulc z zavoda Urbana vrana. Tematski poudarek urbanega sprehoda je bil na večplastnem odnosu med tovrstno umetniško produkcijo in kulturno dediščino. Nagovorili smo predvsem vprašanja; zakaj, kako in kdaj grafiti in street art postanejo kulturna dediščina ter kakšna sta njihova vloga in pomen v javnem prostoru in na stavbah, ki so varovane kot kulturna dediščina. Kulturne in politične pomene ter estetiko različnih primerov grafitarskih in streetartističnih del smo ves čas razumevali skozi politično-zgodovinske okvire in tudi z vidika raznolikih akterjev (npr. avtorji, lokalna oblast, dediščinske institucije, raziskovalci, lastniki stavb). Več o tematiki glej v prispevku Dediščinjenje avtorskih grafitov in street arta na Heriskopu.