Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih (2017–2021)

Uncategorized

Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih (2017–2021)

Sodelujoči: Nataša Rogelja Caf

Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Reublike Slovenije (ARRS).

Več o projektu