Trans-making – Umetnost / kultura / ekonomija za demokratizacijo družbe. Raziskovanje ustvarjanja krajev alternativnih narativov (2017–2020)

Uncategorized

Trans-making – Umetnost / kultura / ekonomija za demokratizacijo družbe. Raziskovanje ustvarjanja krajev alternativnih narativov (2017–2020)

Sodelujoči: Martina Bofulin

Projekt »trans-making« želi vzpostaviti mrežo raziskovalk_cev in inovatork_jev – ki se ukvarjajo z vprašanji ustvarjanja kraja in s tem povezanimi umetniškimi dejavnostmi – kot prostor za ustvarjanje alternativnih narativov družbene, ekonomske in demokratične prenove. Da bi lahko aktivno doprinesel k demokratizaciji in dobrobiti družbe, se bo projekt ukvarjal s preučevanjem in poskušanjem ustvarjanja kraja. Ob tem pa bo, skozi raziskovanje in ustvarjenje vezi med umetnostjo in novimi tehnologijami, izobraževal in opolnomočil posameznice_ke in deprivilegirane manjšine.

Cilj projekta, ki gradi na izmenjavi znanj in izkušenj med akademskimi in neakademskimi partnerji iz Evrope in tretjih držav v skupnem raziskovalnem programu, je okrepiti njihove raziskovalne kapacitete. Na ta način bo okrepil vezi med umetnostjo, kulturo, gospodarstvom, demokracijo in inovacijo v EU in širše. Poleg tega želi spodbujati veščine podjetništva, prilagodljivost na tveganja ter zmožnost inovacije (gospodarske, družbene in demokratične). Nenazadnje želi omogočiti boljše razumevanje in izmenjavo znanj med znanstveno skupnostjo, interesnimi skupinami in ustvarjalci politik.

Projekt financiralA Evropska komisija (H2020-MSCA-RISE-2016).

Več o projektu