Terasirane pokrajine v Sloveniji kot kulturna vrednota (2011–2015)

Uncategorized

Terasirane pokrajine v Sloveniji kot kulturna vrednota (2011–2015)

Sodelujoči: Primož Pipan, Maja Topole

Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Več o projektu