ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (2012–2015)

Uncategorized

ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (2012–2015)

Sodelujoči: Špela Ledinek Lozej

Projekt je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj (Interreg IVa, Slovenija–Italija)

Več o projektu