Več kot le “Ni hao”: Kako slovenska država in turistična industrija v Sloveniji razumeta in konstruirata kitajskega turista (2014–2017)

Uncategorized

Več kot le “Ni hao”: Kako slovenska država in turistična industrija v Sloveniji razumeta in konstruirata kitajskega turista (2014–2017)

Sodelujoči: Martina Bofulin

Projekt financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Reublike Slovenije (ARRS).

Več o projektu