Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti (2014–2017)

Uncategorized

Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti (2014–2017)

Sodelujoči: Nataša Rogelja Caf

Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Reublike Slovenije (ARRS).

Več o projektu