MEDFEST – Sredozemska kulinarično dediščinska izkušnja: kako ustvariti trajnostne turistične destinacije (2016–2019)

Uncategorized

MEDFEST – Sredozemska kulinarično dediščinska izkušnja: kako ustvariti trajnostne turistične destinacije (2016–2019)

Sodelujoči: Primož Pipan, Maja Topole

Projekt sta finacirali Interreg Mediteran – Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Več o projektu