DRIM – Informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov

Uncategorized

DRIM – Informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov

Sodelujoči: Martina Bofulin, Nataša Rogelja, Špela Ledinek Lozej
Projekt sta financiralaEvropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Reublike Slovenije (ARRS).

Več o projektu