DRIM – Informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov (2016–2019)

Uncategorized

DRIM – Informacijska platforma Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov (2016–2019)

Sodelujoči: Martina Bofulin, Nataša Rogelja, Špela Ledinek Lozej

Projekt sta financirala Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Reublike Slovenije (ARRS).

Več o projektu