Bolj kot v preteklost se mora dediščinska znanost zagledati v prihodnost

Bolj kot v preteklost se mora dediščinska znanost zagledati v prihodnost

27 julija 2021 je potekal tretji posvet Sveta za razvoj pri SAZU z naslovom »Dediščinska znanost kot instrument povezovanja med vedami«. Na posvetu je spregovorila vodja programske skupine »Dediščina na obrobjih« dr. Špela Ledinek Lozej, ki je dediščino in dediščinjenje tesno povezala z družbenimi, političnimi, ekonomskimi in ekološkimi dejavniki. Topogledno je prav refleksija s strani družboslovnih in humanističnih znanosti nujno potrebna pri ocenjevanju dejavnikov, ki bodo vplivali na dediščinjenje in dediščino v prihodnosti. Njene besede, da se mora bolj kot v preteklost dediščinska znanost zagledati v prihodnost in se pri tem vprašati, kakšne skupne in želene prihodnosti si želimo, so bile povzete v naslovu novice objavljene na spletnem portalu RTV Slovenije.