Gastronomy, territory and tourism – Posebna izdaja revije Acta Geographica Slovenica: 61, 1 (2021)

Gastronomy, territory and tourism – Posebna izdaja revije Acta Geographica Slovenica: 61, 1 (2021)

V letu, ko je Slovenija nosilka naziva Evropska gastronomska regija 2021, je Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU objavil posebno izdajo revije Acta Geographica Slovenica: 61, 1 (2021), Gastronomy, territory and tourism. Prispevki so v angleščini s slovenskimi povzetki.

Prispevki posebne izdaje s povezavami DOI:

Gastronomski turizem: Kratek uvod
(Nika Razpotnik Visković, Blaž Komac)
DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.10258

Kulinarični dogodki na slovenskem podeželju: Motivi, zadovoljstvo in ocena trajnostnosti z vidika obiskovalcev
(Maja Topole, Primož Pipan, Primož Gašperič, Matjaž Geršič, Peter Kumer)
DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.7617

Modeli sodelovanj deležnikov v kulinarični turistični izkušnji
(Mateja Šmid Hribar, Nika Razpotnik Visković, David Bole)
DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.8756

Razvoj gastronomskih praks v regiji Minho, Portugalska
(Carlos Fernandes, Greg Richards)
DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.9370

Označevanje, certificiranje in znamčenje sirov v jugovzhodnih Alpah (Italija, Slovenija): Montaž, bovški sir, tolminc in mohant
(Špela Ledinek Lozej)
DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.8746

Luksuzno gastronomsko doživetje: Vidiki in dileme predelave lokalne kulture v luksuzni turistični izdelek
(Saša Poljak Istenič, Jasna Fakin Bajec)
DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.8960

Gastronomija kot družbeni katalizator v procesu ustvarjanja prostora
(Nika Razpotnik Visković)
DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.9409