7. bienalna konferenca Združenja za kritično preučevanje dediščine Custodianship

7. bienalna konferenca Združenja za kritično preučevanje dediščine Custodianship

V Galwayu na Irskem je med 3. in 6. junijem 2024 potekala 7. bienalna konferenca Združenja za kritično preučevanje dediščine (Association of Critical Heritage Studies, ACHS) pod krovnim naslovom Skrbništvo (Custodianship). Organizatorji in vabljeni predavatelji so izkazali raznoliko razumevanje, obravnavanje in prezentiranje dediščine (namesto vabljenega predavanja so slušateljem in slušateljicam ponudili stand-up predstavo oziroma predstavitev stop motion animacij). V panelu Heritage Custodianship in Central and Eastern Europe: Between Public Engagement, Historical Narratives and Political Agendas, ki ga je pripravil Oddelek za Srednjo in Vzhodno Evropo, sta sodelovali tudi Špela Ledinek Lozej in Marjeta Pisk. Prva je predstavila štiri slovensko-italijanske čezmejne dediščinske pobude, druga pa je na primerih etnoloških prireditev osvetlila vlogo neformalnih skrbnikov. Člani panela smo se razveselili ponudbe za objavo razširjenih prispevkov in orisa širše problematike (kritičnega) preučevanja dediščine v Srednji in Vhodni Evropi v seriji Explorations in Heritage Studies. Toliko bolj, ker bo – tudi spričo sodelovanja sodelavcev in sodelavk programske skupine Dediščina na obrobjih pri pripravi predloga – 9. bienalna konferenca združenja leta 2028 potekala v Varšavi, kjer bodo lahko podrobneje osvetljene specifike srednje- in vzhodnoevropske dediščine, od historičnih in posebnosti, pa do eksterne, interne ter disciplinarne dekolonializacije.

V spremljevalnem programu so nam organizatorji ponudili neposredne izkušnje s tamkajšnjo dediščino: od obiska ikoničnega dvorca Kylemore, samoniklo organiziranega vodenja po prizoriščih filma Tihi mož (Quiet Man, 1952) do sprehoda po Galwayu, ki smo ga nekateri zaključili s poslušanjem »glasbene dediščine« in z okušanjem »pivovarske dediščine« v pubu.