Dvojina kot gramatična kategorija, predavanje za Zagrebški lingvistični krožek

Dvojina kot gramatična kategorija, predavanje za Zagrebški lingvistični krožek

V okviru trimesečnega izpopolnjevanja na Hrvaškem (Filozofski fakultet Univerze u Zagrebu) je Tjaša Jakop z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU konec maja 2024 imela vabljeno predavanje z naslovom Dvojina kot gramatična kategorija (hr. Dvojina kao gramatička kategorija) v okviru predavanj in predstavitev knjig, ki jih v organizaciji Društva sveučilišnih nastavnika izvaja Zagrebški lingvistični krožek (hr. Zagrebački lingvistički krug).

Predavanje je zaobjelo kategorijo števila, s poudarkom na dvojini v slovenščini oz. v slovenskih narečjih – od 16. stoletja dalje. Dotaknili smo se tudi dvojine v stari hrvaščini, kjer so se dvojinske oblike začele mešati z množinskimi že od začetka 14. stoletja dalje, najdlje pa se je ohranila na odročnih področjih, npr. na jadranskih otokih. Ugotavljali smo, da je dvojina res dediščina obrobij: od južnoslovanskih jezikov se je ohranila le v slovenščini, v slovenskih narečjih pa je v vseh pregibnih besednih vrstah najbolje ohranjena v prekmurskem narečju.