Blog

Dediščinjenje avtorskih grafitov in street arta

V prispevku prikažem[1], v katerih primerih in na kakšne načine so (lahko) avtorski grafiti (konstruirani kot) kulturna dediščina. Najprej analiziram, kako v tujini in pri nas obravnavamo različne apolitične estetske grafite in street art, ko se pojavijo v javnem prostoru in na stavbah, ki so varovane kot kulturna dediščina. Med drugim pišem o 5Pointz v…
Read more


15. 06. 2022 0

Nastopno predavanje dr. Martine Bofulin

Martina Bofulin, članica programske skupine Dediščina na obrobjih, je 18. maja izvedla nastopno predavanje za izvolitev v naziv docentke na področju antropologije na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Predstavila je predavanje “STRAUSS OB REKI OU: IZSELJEVANJE IN LOKALNI RAZVOJ NA VZHODU KITAJSKE” pred komisijo v sestavi izr. prof. dr Duške Kneževič Hočevar, višje znastvene sodelavke, doc. dr.…
Read more


07. 06. 2022 0

Mednarodna konferenca »Prostori in lokacije migracij«

ISIM ZRC SAZU je bil eden od soorganizatorjev mednarodne konference »Prostori in lokacije migracij«, ki se je odvila na univerzi na Dunaju med 12. in 13. majem 2022. Prvi del trodelne konference je bil namenjen premisleku o zdravorazumskih konceptih, ki so pogosto v jedru migracijskih raziskav in pretresanju učinkov znanstvene produkcije v sami konstrukciji »migracij«,…
Read more


07. 06. 2022 0

Fotografska razstava Franceta Steleta

V spomin na 90. obletnico rojstva dr. Toneta Cevca bo med 31. majem in 16. junijem 2022 v Atriju ZRC SAZU fotografska razstava o ukovških planinah. Dr. Tone Cevc (1932–2007), etnolog in od leta 1971 raziskovalec v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU je leta 1979 je povabil fotografa Franceta Steleta k projektu Arhitekturno izročilo…
Read more


31. 05. 2022 0

Simpozij »Doživljanje podnebnih in okoljskih sprememb v Evropi in zunaj nje«

Mednarodni simpozij, ki sta ga med 5. in 7. majem 2022 organizirala Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se je dotaknil perečih problematik okoljskih sprememb v družboslovni in humanistični perspektivi. Simpozij, ki ga je odprla dr. Nataša Gregorič Bon, je naslavljal…
Read more


23. 05. 2022 0

Akrobatika izjavljalnih položajev: Vmešavanje nepooblaščenih v utečene procese dediščinjenja

Doktrina kritičnih dediščinskih študij temelji na podmeni, da kulturna dediščina sama po sebi ne obstaja, obstaja pa hegemonski, pooblaščeni diskurz o njej. Ta »vzpostavlja in legitimira, kaj dediščina je, ter določa, kdo lahko govori v njenem imenu, o njeni naravi in pomenu« (Smith 2006: 29). Družbeni procesi dediščinjenja niso spontani. Konsenz glede nabora »podedovanih« dobrin…
Read more


04. 04. 2022 0

Predavanje o kitajskih migracijah v jugovzhodni Evropi na Univerzi v Teksasu

Martina Bofulin je 2. marca gostovala na Univerzi v Teksasu v mestu Austin v ZDA, kjer je predavala študentom in članom tamkajšnjega Centra za Vzhodno Evropo, Rusijo in Evrazijo. Predavanje se je osredotočilo na zadnja tri desetletja priseljevanja iz LR Kitajske v Slovenijo in na spremembe slovenskega priseljenskega režima. Predavanje je organizirala prof. Amy Liu…
Read more


02. 04. 2022 0

»Ako naše mlade fante pojoče poslušamo, kaj slišimo?« Lokalno in nacionalno v ljudskih/narodnih/folklornih pesmih Goriških brd

Ko se neka kulturna praksa začne interpretirati kot dediščina v najširšem pomenu besede, torej ko se prepozna kot vredna usmerjenih naporov, da se jo ohrani zanamcem, se s tem vzpostavi podlaga za njeno varovanje (Hafstein 2018 : 128). Od vseh začetkov usmerjenega zanimanja zanje je bil ljudskim pesmim kot nesnovnemu produktu petja med najširšimi družbenimi…
Read more


08. 03. 2022 0

Raziskovalni pristopi in metode

Zadnja številka Etnologa (2021) je posvečena sodobnim raziskovalnim metodam in izzivom v etnologiji in antropologiji. Medtem ko so se Dan Podjed, Rajko Muršič in Mateja Habinc posvetili spremembam etnografije v času pandemije covid-19, pa sva Nataša Rogelja Caf in Špela Ledinek Lozej sveže razmislili o povezovanju hoje in raziskovanja. V članku z naslovom Hodim, pišem,…
Read more


03. 03. 2022 0

Dediščine: Perspektive in prakse

Prva številka 50. letnika Traditiones, zbornika Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, je posvečena dediščinskim perspektivam in praksam. Vsebino številke so narekovale topike konference Meje in razmejitve dediščine in v dediščini, ki naj bi se zgodila aprila 2020 in pri kateri naj bi poleg Inštituta za slovensko narodopisje sodelovali še Delovna skupina…
Read more


02. 02. 2022 0