Blog

Okrogla miza Benečija, tako blizu in tako daleč

Programska skupina Dediščina na obrobjih je v sodelovanju z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU 22. januarja 2020 v Atriju ZRC v Ljubljani organizirala okroglo mizo z naslovom Benečija, tako blizu in tako daleč. Dogodek je navdihnil film režiserja Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov, ki se dogaja na območju Nadiških dolin v…
Read more


24. 01. 2020 0

Okrogla miza Dediščina v mobilnem svetu

Programska skupina ZRC SAZU Dediščina na obrobjih je 3. decembra 2019 organizirala okroglo mizo o dediščinskih iniciativah priseljenskih in manjšinskih društev v Ljubljani. V prijetnem okolju ene izmed takšnih iniciativ – lokala Skuhna na Trubarjevi – smo preko predstavitev dejavnosti društev in skupne diskusije dekonstruirali prevladujočo idejo dediščine kot tesno povezane z izgradnjo homogenih skupnosti…
Read more


10. 01. 2020 0

Mednarodna konferenca Dediščina prehrane na stičišču Alp in Jadrana

Oljke in kislo zelje, ribe in klobase, vino in mleko – težko si je zamisliti, da bi se našteto znašlo skupaj na mizi. Naravnogeografska pestrost in zgodovinska prehodnost območja med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami sta botrovali razlikam in podobnostim v prehranskih sestavinah, načinih prehranjevanja, simbolnih in obrednih razsežnostih ter dediščinjenju prehranskih prvin. ZRC SAZU…
Read more


30. 10. 2019 0