Blog

Branko Marušič gost festivala Mesto knjige

13. 9. 2020 so se Branko Marušič, Nevenka Troha, Jernej Šček, Luka Lisjak Gabrijelčič in Kaja Širok v okviru festivala Mesto knjige, ki ga v Novi Gorici že peto leto organizira Društvo humanistov Goriške in je bil letos posvečen obrobjem, pogovarjali o meji, odgovornosti zgodovinopisja in zgodovinarjev. Branko Marušič je bil skupaj s kolegico Nevenko…
Read more


17. 09. 2020 0

Nagrada Slori Janošu Ježovniku

Janoš Ježovnik je prejemnik nagrade Slovenskega raziskovalnega inštituta, ki jo je prejel za svoje doktorsko delo Notranja glasovna in naglasna členjenost terskega narečja slovenščina. Nagrado za najboljše magistrsko delo je prejela Nastja Slavec, od jeseni tega leta zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, za magistrsko nalogo z naslovom…
Read more


14. 09. 2020 0

Posvet Simon Rutar in Beneška Slovenija

2. septembra 2020 je v dvorani Slovenske matice v Ljubljani potekal posvet o Simonu Rutarju in Beneški Sloveniji. Organizatorja Slovenska matica in Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica sta s posvetom obeležili 120 let od izida publikacije z naslovom Beneška Slovenija (1899), dragocenega regionalnega dela enega prvih šolanih slovenskih zgodovinarjev in geografov Simona Rutarja (1851–1903).…
Read more


07. 09. 2020 0

Janoš Ježovnik prejemnik srebrnega znaka ZRC SAZU

Čestitamo Janošu Ježovniku za prejem srebrnega znaka ZRC SAZU na prireditvi Generacije znanosti 2020. Prireditev je potekala v četrtek, 27. 8. 2020, ob 19.00 in si jo je mogoče ogledati v arhivu RTV Slovenija. Takole so zapisali ob obrazložitvi na podelitvi: Dr. Janoš Ježovnik je raziskovalec s široko paleto znanj. Poleg izjemne pismenosti in razgledanosti…
Read more


07. 09. 2020 0

Hodinar 1 : Sečovlje – Škofije

Januarja 2020 smo v okviru programske skupine na ZRC SAZU »Dediščina na obrobjih. Novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega« izvedli prvi »hodinar« – vrsto etnografskega pohoda med Sečovljami in Spodnjimi Škofijami. Ohlapno smo sledili dvema začrtanima potema – delu Evropske pešpoti E12 ali Mediteranski pešpoti (KEUPS), ki prihaja preko Španije, Francije…
Read more


02. 09. 2020 0

Martina Bofulin glavna govorka na semantični delavnici projekta PAGODE

Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je med 9. in 10. julijem 2020 v okviru projekta PAGODE organiziral spletno semantično delavnico, ki jo je z glavnim predavanjem otvorila Martina Bofulin. Namen virtualne delavnice, pri kateri so svojimi prispevki sodelovali govorniki iz Italije, Grčije, Nizozemske, Belgije, Srbije in Slovenije, je bil pripraviti skupna…
Read more


18. 08. 2020 0

Konferenca Sacred Journeys

Univerza na Primorskem in Univerza v Indiani sta med 29. junijem in 3. julijem 2020 organizirali 7. mednarodno konferenco na temo romanj in turizma z naslovom Sacred Journeys. Zavoljo okoliščin smo udeleženci namesto v Piranu pet juter, popoldnevov ali večerov – odvisno od časovnega pasu – preživeli pred računalniškimi zasloni in z različnih vidikov osvetlili…
Read more


18. 07. 2020 0

Okrogla miza Benečija, tako blizu in tako daleč

Programska skupina Dediščina na obrobjih je v sodelovanju z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU 22. januarja 2020 v Atriju ZRC v Ljubljani organizirala okroglo mizo z naslovom Benečija, tako blizu in tako daleč. Dogodek je navdihnil film režiserja Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov, ki se dogaja na območju Nadiških dolin v…
Read more


24. 01. 2020 0

Okrogla miza Dediščina v mobilnem svetu

Programska skupina ZRC SAZU Dediščina na obrobjih je 3. decembra 2019 organizirala okroglo mizo o dediščinskih iniciativah priseljenskih in manjšinskih društev v Ljubljani. V prijetnem okolju ene izmed takšnih iniciativ – lokala Skuhna na Trubarjevi – smo preko predstavitev dejavnosti društev in skupne diskusije dekonstruirali prevladujočo idejo dediščine kot tesno povezane z izgradnjo homogenih skupnosti…
Read more


10. 01. 2020 0

Mednarodna konferenca Dediščina prehrane na stičišču Alp in Jadrana

Oljke in kislo zelje, ribe in klobase, vino in mleko – težko si je zamisliti, da bi se našteto znašlo skupaj na mizi. Naravnogeografska pestrost in zgodovinska prehodnost območja med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami sta botrovali razlikam in podobnostim v prehranskih sestavinah, načinih prehranjevanja, simbolnih in obrednih razsežnostih ter dediščinjenju prehranskih prvin. ZRC SAZU…
Read more


30. 10. 2019 0